درس پانزدهم{ کلاس دیاگرام ۲ ( Class Diagram ) }

Stereotype کلاسها انواع Stereotype های کلاسها در درس هشتم توضیح داده شده است . ما فقط بطور مختصری آنها را یادآوری می کنیم .

Actor یا عامل ، Boundary : که به معنای User Interface   هستند ، Control : این آبجکت ها همان اشیاء کنترلی هستند ، Entity : اشیای هستند که در سیستم وجود دارند ، Table : جدول از پایگاه داده هستند .

صفات کلاس و افزودن صفات به کلاسبرای یافتن صفات می توان به Use Case ها رجوع کرده و در جریان رخدادها اسامی را پیدا نمود . برای افزودن صفات به کلاس کافی است بر روی کلاس مورد نظر کلیک راست نموده و سپس گزینه New Attribute را انتخاب کنید . به این ترتیب می توانید به کلاس خود صفات جدید اضافه کنید . یک صفت از لحاظ Visibility چهار وضعیت زیر را می تواند داشته باشد :
  • عمومی ( Public ) : صفت برای تمامی کلاسهای دیگر نیز قابل روئیت است . در UML از علامت + برای نمایش دادن این صفات استفاده می شود .
  • خصوصی ( Private ) : این نوع صفات برای کلاسهای دیگر قابل روئیت نیست . در UML از علامت - برای نمایش دادن این صفات استفاده می شود .
  • محافظت شده ( Protected ) : این نوع کلاس فقط بتوسط همان کلاس و فرزندانش قابل روئیت است . در UML از علامت # برای نمایش دادن این صفات استفاده می شود .
  • Implementation : فقط کلاسهای یک بسته می توانند به صفات یکدیگر دسترسی داشته باشند .

عملیات و یافتن عملیاتهارفتارها و عملکردهای مربوط به یک کلاس هستند . با رجوع به نمودارهای توالی و همکاری می توان عملیاتها را استخراج کرد . بعد از مشخص شدن عملیلتها موارد زیر را در مورد کلاسها بررسی می نمائیم .
  1. کلاسهایی که دارای یک یا دو عملیات هستند بهتر است با هم ترکیب شوند .
  2. کلاسهایی که فاقد عملیات هستند بهتراست به عنوان یک یا چند صفت مدلسازی شوند .
  3. کلاسهایی که عملیاتهای زیادی دارند را بهتر است به دو یا چند کلاس کوچکتر تقسیم نمود .

برای افزودن عملیات به کلاس کافی است بر روی کلاس مورد نظر کلیک راست نموده و سپس گزینه New Operation را انتخاب کنید . به این ترتیب می توانید به کلاس خود عملیات جدید اضافه کنید .

 فایل PDF درس پانزدهم

  
نویسنده : ali gooliof ; ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱
تگ ها :