مهندسی معکوس با استفاده از Rational Rose

مهندسی معکوس عبارت است از توانایی گرفتن اطلاعات از کد منبع و ایجاد یا ارتقاء مدل Rose .

یکی از موانع موجود بر سر راه پروژه های فناوری اطلاعات سازگار نگاه داشتن مدل آبجکت با کد است . با تغییر نیازها ، تغییر مسقیم کد می تواند وسوسه انگیز باشد ، تا اینکه مدل را تغییر دهید و سپس کد تغییر یافته را از مدل تولید کنید . مهندسی معکوس به ما این امکان را می دهد تا همیشه مدل را با کد همسان نگاه داریم .

در فرایند مهندسی معکوس ، Rose نسبت به خواندن بسته ، Component ها ، کلاسها رابطه ها ، صفات و عملیات از کد اقدام خواهد کرد . هنگامی که این مدل در یک مدل Rose قرار می گیرد ، می توانید هر تغییر لازمی را ایجاد کرده سپس کد را از طریق امکانات مهندسی مستقیم Rose مجدداً تولید کنید .گزینه هایی که در اختیار شما قرار خواهند گرفت به نسخه مورد استفاده شما بستگی خواهد داشت .
  • Rose Modeler : شامل هیچ گونه عملیات مهندسی معکوس نخواهد بود .
  • Rose Professional : شامل قابلیت های مهندسی معکوس به یک زبان است .
  • Rose Enterprise : شامل مهندسی معکوس C++ ،  Visual C++ ، Visual Basic و جاوا خواهد بود .همانطور مهندسی معکوس شمای Oracle 8 را نیز شامل خواهد بود .
  • Add_ins : متعلق به Rose قابلیتهای مهندسی معکوس در زبانهای دیگر نظیر PowerBuilder یا Forte را به شما خواهند داد .
عناصر مدل ایجاد شده در طول مهندسی معکوس :در طول مهندسی معکوس ، Rose به جمع آوری اطلاعاتی درباره موارد زیر خواهد پرداخت .
  • کلاسها
  • صفات
  • روابط
  • عملیات
  • بسته ها
  • component ها
با استفاده از این اطلاعات ، Rose اقدام به ایجاد یا ارتقاء یک مدل Object خواهد کرد .

  
نویسنده : ali gooliof ; ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱