جلسه چهارم(انواع داده در VB)

اگر شما با زبان های برنامه نویسی دیگری آشنایی دارید حتما با متغییرها آشنا هستید. متغییرها مکان هایی هستند در حافظه اصلی(Ram)  برای نگهداری اطلاعات مثل عدد یا متن یا چیز های دیگر. متغییر ها از عنواع مختلفی تشکیل شده است. مثل عدد صحیح، اعشاری، متن وغیره. این ابزار در برنامه نویسی کاربرد زیادی دارد و در واقع از رکن های اساسی برنامه نویسی است.در زیر انواع  متغییر های VB را همراه با  مقدار حافظه ای که اشغال می کنند آمده است.
Byte1 بایت0 تا 255
Integer2 بایت32768- تا 32768
Long4 بایت2147483648- تا 2147483648
Single8 بایتاعداد منفی: -3.402823E+38 تا -1.401298E-45اعداد مثبت: 1.401298E-45 تا 3.4022823E+38
Double8 بایتاعدا منفی: -1.7976931346232E+308 تا -4.94065645841247E-324             اعدا مثبت: 4.94065645841247E-324 تا1.7976931346232E+308                
Currency8 بایت-922337203685477.5808 تا -922337203685477.5807 
Decimal12 بایت+-79228162514264337593543950335 بدون اعشار7.9228162514264337593543950335 28 رفم اعشار
Stringطول رشته1 تا 65400 کاراکتر
Date8 بایتاز اول ژانویه 100 تا 31 دسامبر 9999
Boolean2 بایتTrue یا False
Variant16 بایت هر عددی  تا Double
در متغییر String متن قرار می گیرد که برای قرار دادن مقداری در این متغییر باید آن را در بین دو کتیشن(" ") قرار دهیم. حتی می تواند مقدار Null یا Empty داشته باشد.همانطور که از نام متغییر پیدا است بار ها می تواند تغییر مقدار دهد. در انتخاب نام برای متغییر ها باید دقت کرد و برای شناساندن آن به برنامه باید آن را تعریف کرد. البته اگر آنها را تعریف نکنیم از نوع Variant در نظر گرفته می شوند. نحوه تعریف به شکل زیر است.Dim (Variable Name) As DataTypeمثل:Dim str as stringDim I as Integerمتغییرهایی که در یک تابع تعریف می شوند در تابع های دیگر شناخته شده نیستند. برای تعریف متغییر عمومی باید آن را در قسمت General یعنی قبل از تابع تعریف کرد. این قسمت در پنجره کد در لیست کشویی سمت چپ آمده است واگر آن را انتخاب کنید کرسر به آن قسمت منتقل می شود. مقدار دادن به متغییر ها در محدوده شناخته شده به وسیله علامت مساوی است. مثل:Str = "Hello" I = 36عملگرهای VB: VB عملگرهایی برای کار با عدد و رشته دارد که آن را در زیر مشاهده خواهید کرد.
عملگرمفهوممثالنتیجه
^توان2^24
*ضرب2*36
/تقسیم4/61.5
+جمع2+35
-تفریق6-93
Modباقیمانده6 Mod 42
\تقسیم صحیح6\41
& یا +ترکیب رشته"llo"+"Hel""Hello"
ترتیب این عملگرها اول ( ) بعد توان وبعد ضرب و تقسیم و Mod و بعد جمع و تفریق است. بهتر است برای اینکه در محاسبات دچار اشکال ناخواسته نشوید از ( ) برای رسیدن  به مقصود خود استفاده کنید.

  
نویسنده : ali gooliof ; ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٦
تگ ها :