بخش سوم : آشنایی با مفاهیم اولیه تایپ

1-3- پاراگراف
   اساس کار با Word برمبنای پاراگراف می‌باشد. به عبارتی در محیط Word نیاز به اینترنمودن نداریم و متن تایپ شده بر اساس تنظیمات حاشیه، خود به خود به سطر بعدی منتقل می گردد. اگر دکمه اینتر را بفشاریم در واقع یک پاراگراف تعریف کردیم، به عبارت دیگر از شروع تایپ تا محلی که Enter بزنیم یک پاراگراف محسوب می‌شود و زمانی که به پاراگراف، فرمت خاص بدهیم در کل آن پاراگراف اعمال می‌شود.

2-3- سطر
    از اول هر ردیف تا آخر آن که بر اساس اندازه وارد شده در قسمت Page Setup تنظیم می گردد یک سطر نامیده می شود. تعیین طول سطر باعث می شود برای رفتن به سطر بعد نیاز به اینتر نباشد و به صورت اتوماتیک، متون در سطرهای بعدی تایپ شود.

1-7- اصلاح متن
   با قراردادن نشانگر روی کلمه‌ای که نیاز به اصلاح دارد می‌توان حرف اضافی را حذف یا به جای حروف اشتباه حرف درست را به صورت زیر تایپ نمود:
- اگر حرفی جا افتاده باشد نشانگر را در محلی که می خواهید حرف موردنظر را تایپ کنید قرار داده و شروع به تایپ ‌نمایید.
- اگر حرفی اشتباهاً تایپ شده باشد ابتدا آن را انتخاب نموده سپس حرف صحیح را تایپ نمایید.

2-7- کپی و تکرار
   برای تکرار یک یا چند عبارت ابتدا آنها را انتخاب نموده سپس از منوی Edit گزینه Copy را مطابق شکل زیر انتخاب کنید.


   با این عمل، متون انتخاب شده در حافظه موقت سیستم قرار می گیرد. سپس نشانگر را به محل موردنظر برده و با انتخاب گزینه Paste از منوی Edit مطابق شکل زیر متن ذخیره شده در حافظه را به محل جدید منتقل کنید.


3-7- حذف موقت
   متن مورد نظر را انتخاب ‌کنید. با انتخاب گزینه Cut از منوی Edit مطابق شکل زیر، متن مورد نظر را از محل قبلی حذف و به طور موقت به حافظه منتقل ‌کنید.


    سپس نشانگر را در محل جدید قرار داده با انتخاب گزینه Paste از منوی Edit ، متن ذخیره شده در حافظه را به محل جدید منتقل کنید.

4-7- حذف
   متن مورد نظر را انتخاب کرده و کلید Delete روی صفحه کلید را فشار دهید.

5-7- جستجو
   برای جستجو، فرمان Find را از منوی Edit مطابق شکل زیر انتخاب کنید.


   در این حالت کادری ظاهرمی‌شود که عبارت جستجو را سؤال می‌کند و این عبارت باید در قسمت مربوطه تایپ شود.


   برای شروع عملیات جستجو رویFind Next کلیک کنید. به این ترتیب در صورت یافت شدن عبارت موردنظر، مطابق شکل زیر محل آن در متن مشخص می شود.


6-7- جایگزینی
   اگر بخواهید کلمه‌ جدیدی جایگزین کلمه دیگری گردد باید گزینه Replace را از منوی Edit مطابق شکل زیر انتخاب کنید.


   در این صورت کادر محاوره ای به صورت زیر ظاهر می شود.


   در قسمت


   کلمه موردنظر برای جستجو و در قسمت 


   کلمه ای را که می خواهید جایگزین کلمه مورد جستجو شود را وارد نمایید.
    برای جایگزینی تک تک نمونه های پیداشده روی Replace کلیک کنید و اگر می خواهید به یکباره تمام نمونه ها جدید جایگزین نمونه های قبلی شوند روی Replace All کلیک کنید.

بخش هشتم :آشنایی با فرامین اصلی Word

1-8- ایجاد فایل جدید
   برای تایپ متن های جدید نیاز به ایجاد فایل جدید داریم.مطابق شکل زیر از منوی File گزینه New را انتخاب کنید.


   در این حالت پنجره ای به شکل زیر ظاهر می شود. همانطور که در شکل می بینید آیکون Blank Document انتخاب شده است، در همین وضعیت روی گزینه OK کلیک نمایید.

2-8- ذخیره سازی فایل
   برای ایجاد امکان دستیابی مجدد به یک فایل لازم است آن را در حافظه ذخیره نماییم.به منظور ذخیره ساز‌ی فایل برای بار اول، مطابق شکل زیر از منوی File روی گزینه‌ Save کلیک نمایید.


   در این حالت کادر محاوره ای به شکل زیر روی صفحه ظاهر می شود.


   محل موردنظر جهت ذخیره سازی را انتخاب کنید؛ به طور مثال درایو D.
   از قسمت مشخص شده در شکل زیر نیز می توانید پوشه موردنظر را انتخاب کنید و سپس در قسمت File name نام فایل را وارد کنید و روی گزینه Save کلیک نمایید. به این ترتیب نام فایل در بالای پنجره Word در قسمت Titlebar قرار می گیرد.


   از این پس با کلیک کردن روی گزینه Save بدون ظاهرشدن کادر محاوره ای، تغییرات در فایل ذخیره می شود.

-   ذخیره‌سازی با نام جدید یا در محل جدید: اگر بخواهید فایل خود را در محل دیگر یا با یک نام جدید ذخیره کنید از گزینه Save As در منوی File استفاده ‌کنید.

3-8- بازیابی فایل‌ها
   برای بازکردن فایل‌هایی که قبلاً ایجاد شده از دستور بازیابی (Open) در منوی File مطابق شکل زیر استفاده می‌شود.

 

   با کلیک روی گزینه Open کادری مطابق شکل زیر ظاهر می‌شود که می‌توان با دادن مسیر و نام فایل و کلیک روی گزینه Open فایل موردنظر را باز نمود.


4-8- پیش‌نمایش چاپ
   قبل از چاپ نهایی برای مشاهده‌ تنظیمات اعمال‌شده بر روی کاغذ چاپی، مطابق شکل صفحه بعد با انتخاب گزینه Preview از منوی File می‌توان پیش‌نمایش چاپ را مشاهده نمود.


5-8- چاپ
   بعد از انجام تنظیمات موردنیاز و مشاهده پیش‌نمایش چاپی، مطابق شکل زیر برای چاپ نهایی روی گزینه Print از منوی File کلیک کنید.


6-8- راهنمایی
   اگر در حین کار با برنامه به مشکلی برخورد کردید مطابق شکل صفحه بعد از منوی Help گزینه Microsoft Word Help را انتخاب کنید.


   با این عمل، کادر محاوره ای به صورت زیر روی صفحه ظاهر می شود.


   به منظور دریافت راهنمایی درخصوص یک موضوع ، کافیست در بخش مشخص شده در شکل، موضوع موردنظر را وارد نمایید سپس بر روی گزینه Search کلیک کنید. به این ترتیب لیستی از موارد مربوط به آن موضوع ظاهر می شود. برای انتخاب هریک، روی مورد مربوطه دوبار کلیک نمایید.

7-8- خروج
   برای خروج از برنامه، مطابق شکل صفحه بعد گزینه‌ Exit از منوی File مورداستفاده قرار می گیرد که با انتخاب این گزینه کاربر از برنامه خارج می‌گردد.

بخش نهم : آشنایی با فرامین دیگر

1-9- بزرگنمایی
   برای مشاهده‌ دقیق متون تایپ ‌شده از امکان بزرگنمایی (Zoom) استفاده می شود. بدین منظور مطابق شکل زیر از منوی View بر روی گزینه Zoom کلیک نمایید.


   با این عمل، پنجره ای به صورت زیر ظاهر می شود. در این پنجره اندازه بزرگنمایی را از قسمت Zoom to انتخاب کنید. به طور مثال برای مشاهده‌ کل صفحه از گزینه‌ Whole Page استفاده ‌کنید.


2-9- درج ستونی
   برای تایپ متن به‌صورت ستونی مطابق شکل زیر در منوی Format بر روی گزینه Columns کلیک کنید.


   با این عمل، پنجره ای به صورت زیر بر روی صفحه ظاهر می شود.


   در بخش Presets می‌توانید تعداد ستون‌ها و نوع آن را مطابق گزینه های موجود تعیین کنید. البته از قسمت مشخص شده در شکل نیز می توانید برای واردنمودن تعداد ستون استفاده نمایید. در انتها روی کلید OK کلیک نمایید.

3-9- سرصفحه و پاصفحه
   اغلب در متن‌های علمی، عنوان موضوعات یا تاریخ در قسمت های پایین و بالای صفحه ظاهر و در تمام صفحات تکرار می‌شوند. به عناوین قسمت بالای صفحه، سرصفحه (Header) و به عناوین قسمت پایین صفحه، پاصفحه (Footer) می‌گویند.
   برای تایپ عنوان موردنظر در سرصفحه یا پاصفحه، مطابق شکل زیر از منوی View روی گزینه Header and Footer کلیک کنید.


   در این صورت، پنجره ای به شکل زیر روی صفحه ظاهر می شود و در بخش بالای صفحه کادری برای ورود عنوان موردنظر فعال می گردد.


   در صورتی که می خواهید عبارت را در پاصفحه وارد نمایید در کادر محاوره ای روی آیکون کلیک کنید و در بخش ظاهرشده در پایین صفحه عبارت موردنظر را وارد نمایید.
   بعد از ورود عبارت موردنظر در سرصفحه یا پاصفحه روی گزینه Close کلیک کنید.

4-9- شماره صفحه
   از منوی Insert مطابق شکل زیر روی Page Numbersکلیک کنید.

 

   در این صورت، کادر محاوره ای زیر ظاهر می شود.


   از قسمت مشخص شده در شکل زِیر موقعیت شماره صفحه را تعیین نمایید. در پایان روی OK کلیک نمایید.

5-9- پاورقی
   برای ارائه توضیحات اضافی در مورد برخی از موضوعات تایپ‌ شده از امکان پاورقی (Footnote) استفاده می‌شود. برای درج پاورقی، مکان نما را در انتهای کلمه ای که می خواهید راجع به آن توضیح دهید قرار داده و سپس مطابق شکل زیر از منوی Insert گزینه Footnote را انتخاب نمایید.


   به این ترتیب کادری به صورت شکل زیر ظاهر می شود.


   با کلیک کردن روی گزینه OK منطقه مربوط به متن پاورقی در پایین صفحه ظاهر می شود.

6-9- اندیس (بالا و پایین)
   برای آن که متن موردنظر در موقعیتی بالاتر یا پایین تر از متن معمولی قرار گیرد ابتدا آن را انتخاب نموده سپس از منوی Format روی گزینه‌ Font کلیک نموده و مطابق شکل در کادر ظاهرشده، روی خانه کنار یکی از قسمت‌های Superscript (اندیس بالا) و یا Subscript (اندیس پایین) کلیک ‌نمایید. با این کار متن انتخاب شده در بالا یا پایین متن معمولی قرار می گیرد.7-9- شماره‌گذاری
   اگر بخواهید سطرهای متن را شماره گذاری کنید، مطابق شکل زیر از گزینه‌ Bullets and Numbering در منوی Format استفاده می‌شود.


   در این حالت با کلیک نمودن بر روی گزینه Numbered از پنجره ظاهرشده، بخش مربوط به صورت های مختلف شماره گذاری (عددی، حرفی) مطابق شکل زیر نمایش داده می شود.


   در این پنجره با کلیک کردن بر روی قسمت مشخص شده در شکل، پنجره جدیدی ظاهر می شود که با انتخاب هریک از گزینه های آن می‌توان شماره‌ها را با روش های گوناگون سلسله مراتبی درج نمود.8-9- نشانه گذاری
   اگر بخواهید سطرها یا عبارات در متن تایپ‌ شده با نشانه‌ خاصی مشخص شوند، گزینه Bulleted در پنجره مربوط به Bulleted and Numbering را انتخاب می کنیم. با این کار پنجره ای به شکل زیر روی صفحه ظاهر می شود. نشانه موردنظر را انتخاب کرده و روی OK کلیک کنید.


9-9- درج تاریخ و ساعت
   اگر در بخشی از متن بخواهید تاریخ و ساعت سیستم را قرار دهید کافیست به‌جای تایپ آن، مطابق شکل زیر از منوی Insert گزینه Date and Time را انتخاب کنید.


   با این عمل، کادری به صورت زیر روی صفحه ظاهر می شود.


   نوع نمایش تاریخ را از قسمت مشخص شده در شکل انتخاب کرده و سپس روی OK کلیک نمایید.


10-9- افزودن متن به‌صورت اتوماتیک
   برخی از عبارات ممکن است در تایپ یک متن به کرات و با تغییر جزیی مورد استفاده قرار گیرند. برای صرفه‌جویی در زمان تایپ این عبارات مطابق شکل زیر از گزینه‌ AutoText در منوی Insert استفاده می شود.


   اگر عبارت موردنظر در زیر مجموعه گزینه های قسمت مشخص شده در شکل وجود نداشت، روی گزینه AutoText کلیک نموده و مطابق شکل زیر در قسمت مربوطه متن موردنظر را وارد نموده، سپس روی گزینه Add و در ادامه روی گزینه OK کلیک نمایید.


   با این کار متن موردنظر در قسمت Normal ذخیره می شود. (در این مثال عبارت واژه پردازMicrosoft Word در ابزار AutoText اضافه شده است.)


11-9- کادر بندی
   بعد از تنظیم صفحه چاپی، ممکن است بخواهید کادر یا حاشیه ای نیز به متن داده ‌شود. برای این منظور مطابق شکل زیر از منوی Format گزینه‌ی Borders and Shading را انتخاب نمایید.


   با این عمل، کادر محاوره ای به صورت زیر روی صفحه ظاهر می شود.


   در این مرحله، روی گزینه Page Border کلیک کنید تا بخش Art در کادر محاوره ای به صورت بالا ظاهر شود.
   در این پنجره، امکان ایجاد کادر با استفاده از خطوط ساده و یا سایه‌دار و یا انتخاب کادرهای موجود در برنامه برای کاربر فراهم می‌باشد. از قسمت مشخص شده در شکل بر روی کلیک کرده و طرح موردنظر را انتخاب کنید.
    به این ترتیب در حاشیه صفحه تایپ کادری با طرح انتخاب شده ظاهر می شود.

12-9- غلط ‌یابی و اصلاح
   بعد از تایپ متن موردنظر، به‌منظور اطمینان از صحیح‌بودن متن تایپ‌شده، مطابق شکل زیر بر روی گزینه‌ Spelling and Grammar از منوی Tools کلیک نمایید.


   در این حالت در کادر محاوره‌ای بازشده، مطابق شکل زیر کلمات اشتباه نمایش داده می‌شود و کاربر می تواند با استفاده از گزینه Ignore از انجام تصحیح صرفنظر کند و یا با استفاده از گزینه Change کلمه نمایش داده شده را به کلمه صحیح تغییر دهد.


  
نویسنده : ali gooliof ; ساعت ٢:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٧
تگ ها :