بخش دهم: استفاده از امکانات ترسیمی آفیس

بخش دهم: استفاده از امکانات ترسیمی

   برای رسم خطوط یا اشکال می‌توان از امکان Autoshapes موجود در برنامه استفاده نمود. برای استفاده از این قابلیت باید نوار ابزار Drawing فعال باشد. در صورت فعال نبودن، به روش توضیح داده شده در بخش اجزای محیط Word یا از طریق منوی View با انتخاب گزینه Toolbar و کلیک نمودن بر روی گزینه Drawing، آن را فعال نمایید.

1-10- رسم خط
   از گزینه‌ Autoshapes روی گزینه‌ Line کلیک ‌نمایید. در این حالت می توانید خط مستقیم، شکسته و منحنی را ازطریق درگ کردن در قسمت موردنظر از صفحه، به اندازه دلخواه رسم کنید.

2-10- رسم اشکال ساده و آماده
    بدین منظور مطابق شکل زیر در گزینه‌ Autoshapes روی بخش Basic Shapes کلیک ‌کنید و شکل موردنظر را انتخاب نمایید. سپس ازطریق درگ کردن آن را در محل موردنظر رسم کنید.


- رسم فلوچارت: بدین منظور مطابق شکل زیر از گزینه‌ Autoshapes روی بخش Flowchart کلیک کنید.


3-10- تغییر اندازه اشکال
   برای تغییر اندازه اشکال رسم شده ازطریق Autoshapes، شکل موردنظر را انتخاب کرده و اشاره گر Mouse را روی حاشیه شکل ببربد تا به صورت تبدیل شود سپس با استفاده از درگ کردن اندازه شکل را به مقدار مورد نظر بزرگ یا کوچک نمایید.

4-10- رنگ‌آمیزی اشکال
   برای رنگ‌آمیزی اشکال رسم‌شده، پس از انتخاب شکل، بر روی آن رایت کلیک ‌نمایید و در کادر محاوره‌ای ظاهرشده گزینه‌ Format Autoshapes را انتخاب کنید.


   با این عمل، کادر محاوره ای به شکل زیر روی صفحه ظاهر می شود.


   در قسمت مشخص شده در شکل با کلیک کردن روی رنگ موردنظر را انتخاب نمایید و سپس روی گزینه OK کلیک نمایید.


5-10- درج متون کوتاه به‌صورت ساده
   مطابق شکل زیر در نوار Drawing روی آیکون Text Box کلیک نموده و با کشیدن Mouse روی صفحه، کادر موردنظر جهت تایپ را مشخص نمایید. سپس در کادر بازشده شروع به تایپ کنید. متنی که به این صورت تایپ شود امکان انتقال روی تصویر و یا موقعیت های مختلف با استفاده از Drag & Drop را دارد.


6-10- درج متون کوتاه با حالت‌های ویژه
   برای این منظور در قسمت ابزار Drawing بر روی آیکون WordArt که با یک حرف A سه‌بعدی نمایش داده‌ شده، کلیک نمایید.


   سپس از منوی ظاهرشده یکی از حالت‌های نوشتاری را با دو بار کلیک کردن انتخاب نمایید.


   با این عمل، کادر زیر روی صفحه ظاهر می شود.


   متن موردنظر را در قسمت مشخص شده وارد کنید و اندازه و نوع قلم را انتخاب کنید، سپس روی گزینه OK کلیک نمایید.

7-10- سه‌بعد یا سایه‌دار کردن اشکال
   برای سایه‌دار کردن یک شکل پس از رسم آن را انتخاب کرده، در منوی ابزار Drawing روی آیکون Shadow که به صورت یک مربع سایه دار نشان داده شده، کلیک ‌کنید و یکی از موارد را انتخاب نمایید.


   برای سه بعدی نمودن شکل نیز ازطریق منوی ابزار Drawing عمل کرده، این بار روی آیکون 3-D که به‌صورت یک مکعب نمایش داده شده، کلیک ‌کنید و یکی از موارد را انتخاب نمایید.

بخش یازدهم: درج اجزای غیرمتنی در فایل

1-11- تصاویر آماده
   برای درج تصاویر موجود در مجموعه Office در متون تایپی خود کافی است از منوی Insert در زیرمنوی Picture، گزینه‌ ClipArt را انتخاب ‌نمایید.


   با این انتخاب، کادر محاوره‌ای به شکل زیر ظاهر می‌شود.


   با کلیک روی هریک از گروه های موجود در لیست، تصاویر مربوط به آن گروه ظاهر می شود. مطابق شکل زیر روی تصویر موردنظر کلیک راست کرده و گزینهInsert را انتخاب نمایید.

2-11- فایل‌های تصویری
   برای درج فایل‌های تصویری در متون تایپی، در منوی Insert بر روی گزینه Picture کلیک نموده، سپس در زیرمنوی ظاهرشده روی گزینه From File کلیک ‌کنید.


   در کادر ظاهرشده از قسمت Look in مسیر فایل و از قسمت مشخص شده در شکل فایل موردنظر را انتخاب و سپس روی Insert کلیک نمایید.

3-11- فایل‌های گوناگون با فرمت‌های مختلف
   به منظور استفاده از فایل‌های مختلف در واژه پرداز Word، مطابق شکل زیر از منوی Insert گزینه Object را انتخاب نمایید.


   در این صورت کادری مطابق شکل زیر بر روی صفحه ظاهر می شود.


   به طور مثال برای تایپ معادلات ریاضی از کادر بازشده روی گزینه‌ Equation کلیک نمایید. با این کار لیست از نمادهای ریاضی ظاهر می شود و امکان نوشتن یک معادله ریاضی برای کاربر فراهم می شود.

بخش دوازدهم : طراحی جداول

1-12- اجزای تشکیل دهنده جدول

12-2- تعیین تعداد سطر و ستون
   مطابق شکل زیر از منوی Table روی گزینه‌ Insert کلیک کنید.


   در کادر ظاهرشده تعداد ستون‌ها و سطرها را تعیین‌ کنید. بهترین اندازه برای ستون‌ها، متناسب‌سازی آن با محتوای درج‌ شده در آن ستون است، بدین منظور در قسمت مشخص شده در شکل روی خانه خالی کلیک کنید.


   ضمناً می‌توانیم به جدول رسم‌شده فرمت‌های مختلفی بدهیم که در کادر ظاهرشده روی گزینه AutoFormat کلیک نموده، در این حالت فرمت‌های گوناگون را مطابق شکل زیر مشاهده می کنید. یکی از فرمت هارا به دلخواه انتخاب نمایید و سپس روی OK کلیک نمایید.

3-12- عناوین ستون‌ها
   در سطر اول اغلب عناوین ستون‌ها تایپ می‌شود که بایستی تقریباً درشت‌تر و پررنگ و در وسط ستون (وسط‌چین) باشد.

4-12- انتخاب تمام یا قسمتی از جدول
   برای انتخاب ستون، Mouse را در بالای جدول حرکت ‌دهید. تا اشاره گر Mouse به صورت درآید. در این حالت با کلیک کردن، کل ستون انتخاب می‌شود. در صورتی که اشاره گر Mouse به صورت درآید می توان کل یک سطر را انتخاب نمود. برای انتخاب کل یک جدول، Mouse را به گوشه سمت چپ جدول ببرید تا علامت ظاهر شود و روی آن کلیک نمایید.

5-12- حذف تمام یا قسمتی از جدول
   پس از انتخاب یک جدول یا قسمتی از آن، روی قسمت انتخاب شده کلیک راست نمایید. به این ترتیب با توجه به این که قسمت بلوک شده چه بخشی از جدول باشد یکی از گزینه های زیر در کادر محاوره ای ظاهرشده موجود خواهد بود.
-   Delete Table: با انتخاب این گزینه کل جدول حذف می شود.
-   Delete Rows: با انتخاب این گزینه سطرهای انتخاب شده از جدول حذف می شوند.
-   Delete Columns: با انتخاب این گزینه، ستون های انتخاب شده از جدول حذف می شوند.
-   Delete Cells: با انتخاب این گزینه خانه یا خانه های انتخاب شده از جدول حذف می شوند.

6-12- جابجایی سطرها یا ستون‌ها
   برای جابجایی، ابتدا سطر یا ستون‌های موردنظر را انتخاب نمایید. سپس در حالی که اشاره گر Mouse بر روی بخش انتخاب شده قرار گرفته و به شکل درآمده است کلیک راست نمایید.
   در این مرحله از کادر ظاهرشده، گزینه Cut را انتخاب نمایید. بعد از آن نشانگر را به محلی که می خواهید سطر یا ستون موردنظر را در آنجا درج کنید برده راست کلیک کرده و گزینه Paste Rows (در صورتی که یک یا چند سطر از جدول انتخاب شده باشد) و یا Paste Columns (در صورتی که یک یا چند ستون از جدول انتخاب شده باشد) را انتخاب کنید.

7-12- تغییر اندازه سطرها و ستون‌های یک جدول
   آسان‌ترین روش برای این کار استفاده از علامت ظاهرشده بر روی خطوط سطر و ستون‌ها می‌باشد. وقتی روی خطوط ستون‌ها یا سطرها حرکت می‌کنیم علامت Mouse تبدیل به علامت‌هایی که در شکل زیر مشاهده می کنید می‌شود که می‌توان در این حالت با Drag کردن اندازه‌ سطرها و ستون‌ها را تغییر داد.

8-12- ادغام سطرها یا ستون‌ها
   برای این کار کافیست ابتدا سطرها یا ستون‌هایی که می‌خواهید با هم ادغام کنید را انتخاب نمایید سپس با رایت کلیک نمودن و انتخاب گزینه‌ Merge Cells سطرها یا ستون‌های انتخاب‌شده را با هم ادغام کنید.

9-12- تقسیم سطرها یا ستون‌ها
   برای تقسیم یک خانه از جدول به چند خانه ابتدا خانه‌ موردنظر را انتخاب کنید سپس با رایت کلیک نمودن و انتخاب گزینه Split Cells در کادر محاوره ای ظاهرشده، تعداد خانه (سطرها و ستون‌ها ) را مشخص ‌کنید.

بخش سیزدهم: استفاده از نماهای مختلف در Word

1-16- نمای معمولی
   محیطی مناسب برای تایپ و ویرایش متن می‌باشد. در این نما، سرصفحه، پاصفحه، زمینه و غیره ظاهر نمی شود. برای استفاده از این نما، مطابق شکل زیر در منوی View روی گزینه ی Normal کلیک نمایید.

2-16- نمای اینترنتی
   از این نما در مواقعی که می خواهید ببینید فایل شما در محیط اینترنت چگونه ظاهر می شود استفاده نمایید. در این نما زمینه، اشکال و تصاویر گرافیکی به همان صورت که در مرورگرهای اینترنتی نشان داده خواهند شد، نمایش داده می‌‌شود. برای استفاده از این نما مطابق شکل زیر در منوی View رو گزینه Web Layout کلیک نمایید.


   قابل مشاهده است و به‌منظور ویرایش سرصفحه و پاصفحه و برای تنظیم فواصل و حاشیه‌بندی و به طور کلی صفحه آرایی متن از این نما استفاده می‌شود. برای استفاده از این نما مطابق شکل زیر در منوی View روی گزینه Print Layout کلیک نمایید.

4-16- نمای کلی
   به‌منظور مشاهده‌ ساختار کلی متن تایپ‌شده و به منظور کپی و انتقال راحت‌تر متون، از این نما استفاده می‌شود. در این نما می‌توان تقسیمات و سلسله مراتب متن‌ها را به راحتی مشاهده نمود و به راحتی می‌توان فقط عناوین اصلی مشاهده نمود و همچنین می‌توان محتوا را مشاهده و ویرایش نمود. برای استفاده از این نما مطابق شکل زیر در منوی View روی گزینه Outlineکلیک نمایید.

 

بخش چهاردهم : قابلیت‌های اینترنتی

1-14- ایجاد Bookmark
   به‌منظور دسترسی سریع‌تر به موضوعات مهم و کلیدواژه‌ای، می‌توان برای آنان نامی یا علامتی اختصاص داد که به آن Bookmark می‌گویند. اغلب اسناد اینترنتی از این قابلیت برخوردار هستند. برای ایجاد Bookmark مراحل زیر را انجام دهید:
- نشانگر را به اول سطر موردنظر منتقل کنید.
- مطابق شکل صفحه بعد از منوی Insert گزینه Bookmark را انتخاب کنید.


- در کادر ظاهرشده مطابق شکل زیر علامت یا نامی را به آن اختصاص داده و روی گزینه Add کلیک کنید.

2-14- ارجاع به Bookmark
   ابتدا متنی که می‌خواهید با کلیک روی آن، متن Bookmark شده فراخوانی شود را انتخاب کنید. سپس مطابق شکل زیر از منوی Insert روی گزینه Hyper Link کلیک کنید.


   در این حالت کادری مطابق شکل زیر ظاهر می‌شود.


   با کلیک بر روی گزینه‌ Bookmark کادر جدیدی مطابق شکل زیر ظاهر می شود که با انتخاب نام Bookmark موردنظر از لیست ظاهرشده و زدن دکمه‌ OK متن انتخابی ما پررنگ شده و با حرکت Mouse روی آن، علامت نشانگر تغییر یافته و با کلیک روی آن به متن Bookmarkشده دسترسی خواهید یافت.

3-14- امکان Hyper Link
  یک روش دیگر برای دسترسی سریع‌تر به اطلاعات، استفاده از امکان Hyper Link می‌باشد. به‌منظور دسترسی سریع‌تر به یک فایل دیگر و یا آدرس اینترنتی، ابتدا متن موردنظر را که می‌خواهیم با کلیک روی آن به یک فایل دیگر دسترسی داشته باشیم انتخاب می‌کنیم. سپس از منوی Insert با کلیک روی گزینه‌ Hyper Link و انتخاب گزینه File و انتخاب مسیر فایل و زدن دکمه‌ OK و یا با انتخاب گزینه Web page و تایپ آدرس اینترنتی می ‌توان به آن دسترسی یافت.

4-14- ذخیره فایل با فرمت اینترنتی
   به‌منظور استفاده از متن تایپ‌شده در مرورگرهای اینترنتی، لازم است آن را با فرمت اینترنتی ذخیره نمایید. برای این کار مطابق شکل زیر از منوی File گزینه Save as Webpage را انتخاب کنید. در این حالت فایل موردنظر با فرمت اینترنتی (پسوند htm) ذخیره می‌شود و در مرورگرهای اینترنتی به راحتی قابل مشاهده است.

5-14- تبدیل نمودن فایل به فرمت PDF
   به‌منظور استفاده از متن‌ها و تصاویر و اشکال تایپ‌شده در محیط Word و در سیستم عامل‌ها و محیط‌های دیگر کامپیوتری بهتر است فایل تایپ‌شده را به‌صورت فایل قابل انتقال PDF(Portable Document Format) ذخیره کنید. در این حالت متن به فرمت تصویر تبدیل شده و به همین دلیل در محیط‌های دیگر تغییر نمی‌کند. بدین منظور با نصب برنامه‌ Acrobat Creator یا Acrobat Reader در منوی ابزار استاندارد Word آیکون ظاهر می‌شود که با کلیک نمودن بر روی این آیکون و یا انتخاب گزینه Create Adobe Pdf از منوی File می توان فایل موجود را به فرمت Pdf تبدیل نمود.

6-14- استفاده از فرمت‌های آماده‌ صفحات Web در محیط Word
   برای ایجاد سریع اسناد تایپ‌شده با فرمت اینترنتی در خود برنامه‌ Word این امکان تعبیه شده که از فرمت‌های آماده صفحات اینترنتی موجود در Word استفاده نمایید. بدین منظور از منوی File روی گزینه‌ New کلیک نمایید. در پنجره بازشده روی Webpages (آخرین گزینه Menu bar) کلیک ‌نمایید. به این ترتیب پنجره ای مطابق شکل زیر ظاهر می شود. از فرمت های آماده موجود یکی را برحسب نیاز انتخاب نموده و پس از ویرایش، با فرمت اینترنتی (htm) ذخیره کنید.

  
نویسنده : ali gooliof ; ساعت ٢:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٧
تگ ها :