دیاگرام گردش مستندات

در متد SSADM   پس از ترسیم دیاگرام متن باید دیاگرام گردش مستندات ترسیم شود .

در این دیاگرام ما عناصر چارت عملیاتی را که در پائین دیاگرام متن ترسیم نموده بودیم را درون دایره هایی در وسط فرم ترسیم می کنیم و به هر یک شماره های نسبت می دهیم . سپس تعامل عناصر چارت با یکدیگر و همچنین تعامل آن را با سایر موجودیتهای خارجی ترسیم می کنیم . مشاهده خواهید کرد که ما در این چارت هر مو جودیت خارجی را با عناصری که در ارتباط هستند وصل می کنیم و به عبارت دیگر ما بوسیله دیاگرام گردش مستندات محتوای سیستم خود را که در دیاگرام متن در درون یک مربع در وسط فرم قرار داده بودیم ، تشریح می کنیم .

 

نمونه دیگر از دیاگرام گردش مستندات مربوط به یک سیستم ورود و خروج

  
نویسنده : ali gooliof ; ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱
تگ ها :