مستندات دیاگرام متن

مستندات لازم برای تکمیل دیاگرام متن شامل فرمهای لازم برای تشریح موجودیتهای خارجی و شرح خطوط جریان است .

1)     فرم تشریح موجودیتهای خارجی :

 
نام موجودیتکد موجودیتشرح موجودیت خارجی
استادM2 استاد به شخصی گفته می شود که دارای مدرک تحصیلی مورد تائید دانشگاه بوده و دانشگاه با وی جهت آموزش دانشجویان خود قرارداد بسته باشد .
دانشجوM1....
 همانطور که در بالا مشاهده می کنید در فرم تشریح موجودیتهای خارجی ما تمامی موجودیتهای خود را تعریف می کنیم .2)     فرم تشریح خطوط جریان داده : 
ازبهنام خط جریانشرح خط جریانمرجع
-M1برگه پرسش نامهبرگه ای است که شامل سولاتی در مورد اساتید می باشد و در اختیار دانشجویان قرار می گیرد تا به آن پاسخ دهند .فرم 1
     
 فرم تشریح خطوط جریان شامل پنج ستون است که توضیح آن به شرح زیر است :·        از : مبدا خطوط جریان می باشد . اگر مبدا خود سیستم باشد از " - " استفاده می کنیم .·        به : مقصد خطوط جریان می باشد . اگر مقصد خود سیستم باشد از " - " استفاده می کنیم .·        نام خط جریان :کلمه یا کلماتی است که بر روی خط جریان نوشته می شود که هدف خط جریان را در دیاگرام متن تشریح می کند .·        شرح  خط جریان : شرح کامل خط جریان در این ستون نوشته می شود .·        مرجع : مرجع در واقع شماره فرمی است که در سیستم دستی از آن استفاده می شود . ما در ابتدای تجزیه و تحلیل خود باید تمامی فرمهایی که در سیستم دستی مورد استفاده قرار می گیرد را جمع آوری کرده و آنها را شماره گذاری کنیم . 

  
نویسنده : ali gooliof ; ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱
تگ ها :