مدیریت خطر(ریسک)، اصول بانکداری الکترونیک

 مدیریت خطر(ریسک)، اصول بانکداری الکترونیک

نوآوری تکنولوژیک و رقابت میان سازمانهای بانکداری که قصد ورود به این حرفه را دارند این امکان را به وجود آورده تا طیف گسترده ای از انواع تولیدات و خدمات بانکی، قابل دسترسی و ارائه به مشتریان کوچک و بزرگ باشد . امکانی که از طریق کانال توزیع الکترو نیک فراهم می شود و روی هم رفته به آن" بانکداری الکترونیک " می گویند.
"کمیته بازل " اصولی مربوط به مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک را شناسایی کرده که می تواند برای نهادهای بانکی در گسترش بینش آنها نسبت به سیاستها و فرآیندهای بانکداری الکترونیک سودمند باشد .
از آنجا که وضعیت هر بانک با بانک دیگر متفاوت است ، از همین رو هر بانک شیوه خاص مناسب با مقیاس عملیات بانکداری الکترونیک خودش را لازم دارد .
این گزارش دربرگیرنده ضمائمی است که در آن برخی مثالها در مورد رویه های مربوط به کاهش ریسک در قلمرو بانکداری الکترونیک به عنوان پشتیبانی کننده اصول مدیریت ریسک می آید .
امید است این رویه ها منطبق با نیازهای خاص ملی و وضعیت ریسک هر مورد، در جائیکه لازم باشد، به مورد اجرا گذاشته شود و راه حل های فنی توسط موسسات و نهادهای تعیین کننده استاندارد، همگام با تکامل تکنولوژی ارائه شوند.

  
نویسنده : ali gooliof ; ساعت ۱:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱۱
تگ ها :