هوش‭ ‬مصنوعی ایران‭ ‬مایکروسافت‭ ‬را‭ ‬شگفت زده‭ ‬کرد

طرح‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی‭ ‬ابداعی‭ ‬پژوهشگران‭ ‬ایرانی‭ ‬مورد‭ ‬استقبال‭ ‬مایکروسافت‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬پتنت‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اهمیت‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬بودن،بدون‭ ‬گذراندن‭ ‬مراحل‭ ‬داوری‭ ‬اولیه‭ ‬مستقیماً‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬نیمه‭ ‬نهایی‭ ‬راه‭ ‬یافته‭ ‬است‮.

هوش‭ ‬مصنوعی ایران‭ ‬مایکروسافت‭ ‬را‭ ‬شگفت زده‭ ‬کرد

طرح‭ ‬محققان‭ ‬ایرانی‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬نیمه‭ ‬نهایی‭ ‬مسابقات‭ ‬جام‭ ‬جهانی‭ ‬رایانه‭ ‬دعوت‭ ‬شد
طرح‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی‭ ‬ابداعی‭ ‬پژوهشگران‭ ‬ایرانی‭ ‬مورد‭ ‬استقبال‭ ‬مایکروسافت‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬پتنت‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اهمیت‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬بودن،بدون‭ ‬گذراندن‭ ‬مراحل‭ ‬داوری‭ ‬اولیه‭ ‬مستقیماً‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬نیمه‭ ‬نهایی‭ ‬راه‭ ‬یافته‭ ‬است‮.‬
مهندس‭ ‬مسعود‭ ‬مولوی‭ ‬مسئول‭ ‬پروژه‭ ‬با‭ ‬اعلام‭ ‬این‭ ‬خبر‭ ‬به‭ ‬خراسان‭ ‬می‮ ‬گوید‮:‬‭ ‬مایکروسافت‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬برگزاری‭ ‬جام‭ ‬جهانی‭ ‬رایانه‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬‮٠٠٧‬‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬پتنت‭ ‬برگزیده‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬شرکت‭ ‬داده‭ ‬می‮ ‬شود‮.‬‭ ‬ایران‭ ‬‮۵‬‭ ‬سهم‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬طرح‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی‭ ‬گروه‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬پارسه‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬ساختار‭ ‬بسیار‭ ‬پیشرفته‭ ‬و‭ ‬سطح‭ ‬بالا‭ ‬بدون‭ ‬طی‭ ‬مراحل‭ ‬اولیه‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬طرحی‭ ‬از‭ ‬مایکروسافت‭ ‬و‭ ‬IBM‭ ‬وارد‭ ‬مرحله‭ ‬نیمه‭ ‬نهایی‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬
مهندس‭ ‬مولوی‭ ‬و‭ ‬گروهش‭ ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬تازگی‭ ‬با‭ ‬نصب‭ ‬این‭ ‬سامانه‭ ‬هوشمند‭ ‬روی‭ ‬روبات‭ ‬انسان نما‭ ‬موفق‭ ‬شدند‭ ‬قابلیت‭ ‬پردازش‭ ‬و‭ ‬درک‭ ‬صدای‭ ‬انسان‭ ‬و‭ ‬امکان‭ ‬پاسخ گویی‭ ‬صحیح‭ ‬به‭ ‬انواع‭ ‬سوالات‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬آورند‮.‬‭ ‬خراسان‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬نیز‭ ‬طی‭ ‬گزارشی‭ ‬به‭ ‬تشریح‭ ‬جزئیات‭ ‬پروژه‭ ‬ساخت‭ ‬روبات‭ ‬انسان نما‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬حتی‭ ‬از‭ ‬روبات ‬‮«‬آسیمو‮»‬ی‭ ‬ژاپن‭ ‬پیشرفته تر‭ ‬است‮.‬
‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬‮٢‬‭ ‬شرکت‭ ‬معتبر‭ ‬جهانی‭ ‬نیز‭ ‬پیشنهاد‭ ‬خرید‭ ‬این‭ ‬سیستم‭ ‬با‭ ‬مبلغ‭ ‬‮٠٠٢‬‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬و‭ ‬‮٠٠١‬‭ ‬میلیون‭ ‬پوند‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬
مهندس‭ ‬مولوی،‭ ‬می‮ ‬گوید: ‬ساخت‭ ‬روبات‭ ‬انسان نمای‭ ‬سخنگوی‭ ‬پارسه‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬رسیده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬دیگر‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬تنی‭ ‬چند‭ ‬از‭ ‬مقامات‭ ‬بلندپایه‭ ‬کشوری‭ ‬رونمایی‭ ‬می‮ ‬شود‮.‬‭ ‬وی‭ ‬می‮ ‬افزاید‮:‬‭ ‬ترتیبی‭ ‬می‮ ‬دهیم‭ ‬که‭ ‬روبات‭ ‬هنگام‭ ‬رونمایی‭ ‬با‭ ‬مهمانان‭ ‬سلام‭ ‬و‭ ‬احوال پرسی‭ ‬کند‮.‬
مولوی‭ ‬می‮ ‬گوید‮:‬‭ ‬مرکز‭ ‬تحقیقات‭ ‬روباتیک‭ ‬و‭ ‬مکاترونیک‭ ‬پارسه،‭ ‬حدود‭ ‬‮۵‬‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬روبات‭ ‬کارکرده‭ ‬است؛‭ ‬البته‭ ‬در‭ ‬مراحل‭ ‬پایانی‭ ‬کار‭ ‬با‭ ‬مشکل‭ ‬کمبود‭ ‬و‭ ‬کسری‭ ‬بودجه‭ ‬مواجه‭ ‬شدیم‭ ‬اما‭ ‬خوشبختانه‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬هزینه های‭ ‬لازم‭ ‬توسط‭ ‬یک‭ ‬نهاد‭ ‬دولتی‭ ‬تأمین‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬به‭ ‬ثمر‭ ‬رسید‮.‬
وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬می‮ ‬افزاید‮:‬‭ ‬مهم ترین‭ ‬بخش‭ ‬این‭ ‬پروژه،‭ ‬برنامه‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی‭ ‬آن‭ ‬می‮ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬شگفتی‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬محافل‭ ‬علمی‭ ‬بین المللی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مایکروسافت‭ ‬را‭ ‬برانگیخته‭ ‬است‮.‬
‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬اختراعات‭ ‬مالزی،‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬جایزه‭ ‬طلایی‭ ‬‮«‬مایند‮»‬‭ ‬فرانسه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورد‮.‬‭ ‬طرح‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬رایانه،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مایکروسافت‭ ‬و‭ ‬IBM‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬مدال‭ ‬برنز‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬خود‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬بازدید‭ ‬نمایندگانی‭ ‬از‭ ‬ناسا،‭ ‬مایکروسافت‭ ‬و‭ ‬ارتش‭ ‬مالزی‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‮.‬
نکته‭ ‬مهم تر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مایکروسافت‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬مسابقات‭ ‬جام‭ ‬جهانی‭ ‬رایانه‭ ‬را‭ ‬برگزار‭ ‬می‮ ‬کند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬نیمه‭ ‬نهایی‭ ‬این‭ ‬رقابت ها‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬رسمی‭ ‬دعوت‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬
مهندس‭ ‬مولوی‭ ‬با‭ ‬اعلام‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬می‮ ‬افزاید‮:‬‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬‮٠٠٧‬‭ ‬طرح‭ ‬از‭ ‬سراسر‭ ‬دنیا‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬‮۵‬‭ ‬طرح‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬درمرحله‭ ‬اول‭ ‬داوری‭ ‬‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬‮۵٢‬‭ ‬طرح‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬نیمه‭ ‬نهایی‭ ‬راه‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭ ‬ولی‭ ‬این‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬چنین‭ ‬رقابت هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬طرحی‭ ‬توانسته‭ ‬است‭ ‬بدون‭ ‬گذراندن‭ ‬مراحل‭ ‬داوری‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬نیمه‭ ‬نهایی‭ ‬راه‭ ‬پیدا‭ ‬کند،‭ ‬چون‭ ‬برگزارکنندگان‭ ‬معتقد‭ ‬بودند‭ ‬طرح‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬چنان‭ ‬سطحی‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬گذراندن‭ ‬مراحل،‭ ‬ارزش‭ ‬راهیابی‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬نیمه‭ ‬نهایی‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬نیمه‭ ‬اول‭ ‬مهرماه‭ ‬در‭ ‬تایوان‭ ‬برگزار‭ ‬شود‮.‬‭ ‬‮۵٢‬‭ ‬طرح‭ ‬برتر‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬نیمه‭ ‬نهایی‭ ‬به‭ ‬قضاوت‭ ‬داوران‭ ‬گذاشته‭ ‬می‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬میان‭ ‬آنها‭ ‬‮١١‬‭ ‬طرح‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬نهایی‭ ‬می‮ ‬رسد‭ ‬که‭ ‬جوایز‭ ‬نقدی‭ ‬بسیار‭ ‬بالایی‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬تعلق‭ ‬می‮ ‬گیرد‮.‬
‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬راهیابی‭ ‬این‭ ‬پتنت‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬نیمه‭ ‬نهایی،‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬همکارم‭ ‬با‭ ‬هزینه‭ ‬مایکروسافت‭ ‬به‭ ‬تایوان‭ ‬می‮روم. مهندس‭ ‬مولوی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تازگی‭ ‬در‭ ‬گزارشی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬شبکه‭ ‬تلویزیونی‭ ‬CNN‭ ‬پخش‭ ‬شد،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بنیان گذار‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی‭ ‬نوین‭ ‬معرفی‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی‭ ‬می‮ ‬گوید‮:‬‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬رشته‭ ‬الگوریتم های‭ ‬جدید‭ ‬‮٣‬‭ ‬بعدی،‭ ‬برنامه‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی‭ ‬را‭ ‬نوشته ایم‭ ‬که‭ ‬جواب‭ ‬رد‭ ‬یا‭ ‬اشتباه‭ ‬نمی‮ ‬دهد.‬‭ ‬یعنی‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬صحبت‭ ‬با‭ ‬ابزار‭ ‬الکترونیکی‭ ‬یا‭ ‬رایانه ای‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬می‮ ‬کنید؛‭ ‬بهترین‭ ‬جواب ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مکالمه‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬سوالاتتان‭ ‬انتخاب‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬می‮ ‬کند،‭ ‬ضمن‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬‮«‬Error‭ ‬‮»‬ی‭ ‬نمی‮ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬درصد‭ ‬خطایش‭ ‬بسیار‭ ‬کم‭ ‬است‮.‬‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬برنامه نویس‭ ‬پرولوگ،‭ ‬سیستم های‭ ‬خبره،‭ ‬شبکه های‭ ‬عصبی‭ ‬مصنوعی،‭ ‬منطق‭ ‬فازی‭ ‬و‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی‭ ‬الگوریتمی‭ ‬ساختیم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬ابزار‭ ‬و‭ ‬ماشین‭ ‬الکترونیکی‭ ‬و‭ ‬رایانه ای‭ ‬می‮ ‬تواند‭ ‬همانند‭ ‬یک‭ ‬انسان‭ ‬سیستم‭ ‬خودکنترلی‭ ‬هوشمند‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬طرف‭ ‬مقابل‭ ‬خود‭ ‬سخن‭ ‬گوید‮.‬
وی‭ ‬می‮ ‬افزاید‮:‬‭ ‬گروه ها‭ ‬و‭ ‬افراد‭ ‬مختلفی‭ ‬طی‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬اخیر‭ ‬با‭ ‬صرف‭ ‬هزینه های‭ ‬بسیار‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی‭ ‬کار‭ ‬کرده اند‭ ‬ولی‭ ‬همه‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬ارائه‭ ‬الگوریتم ها‭ ‬و‭ ‬محاسبه های‭ ‬ریاضی‭ ‬به‭ ‬مشکلاتی‭ ‬برخورد‭ ‬کرده اند‭ ‬که‭ ‬گروه‭ ‬مکاترونیک‭ ‬پارسه‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬رفع‭ ‬تمامی‭ ‬آنها‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نتیجه‭ ‬کار‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬رایانه،‭ ‬روبات‭ ‬یا‭ ‬ابزار‭ ‬الکترونیکی‭ ‬سخنگو‭ ‬بتواند‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬موقعیت‭ ‬خاص،‭ ‬جواب های‭ ‬مناسبی‭ ‬بدهد‮.‬‭ ‬نکته‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬سیستم‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی‭ ‬ابداعی‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬هر‭ ‬وسیله ای‭ ‬قابلیت‭ ‬نصب‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬وقتی‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬سیستم‭ ‬سخنگوی‭ ‬هوشمند‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬هواپیما‭ ‬نصب‭ ‬کردیم،‭ ‬بدون‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬خلبان‭ ‬از‭ ‬عهده‭ ‬پاسخ گویی‭ ‬و‭ ‬واکنش‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬هر‭ ‬خطری‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اصابت‭ ‬موشک‭ ‬برآمد‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬انسان،‭ ‬هوشمندانه‭ ‬مسیر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬داد‮.‬‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬سیستم‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی‭ ‬ما‭ ‬حتی‭ ‬از‭ ‬سیستم‭ ‬اتوپایلوت‭ ‬نیز‭ ‬هوشمندتر‭ ‬و‭ ‬مدرن تر‭ ‬است‮.‬
وی‭ ‬می‮ ‬گوید:‬‭ ‬با‭ ‬نصب‭ ‬این‭ ‬سیستم‭ ‬در‭ ‬تلویزیون‭ ‬و‭ ‬رایانه‭ ‬می‮ ‬توانیم‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬صحبت‭ ‬کنیم،‭ ‬دستور‭ ‬اجرای‭ ‬برنامه ای‭ ‬را‭ ‬بدهیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬به‭ ‬تلویزیون‭ ‬بگوییم‭ ‬‮«کانال‭ ‬‮۴‬‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬بده»‬‭ ‬تا‭ ‬بلافاصله‭ ‬کانال‭ ‬‮۴‬‭ ‬روی‭ ‬صفحه‭ ‬مشاهده‭ ‬شود‮.‬
به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی،‭ ‬مجموعه ای‭ ‬از‭ ‬نظام های‭ ‬نرم افزاری‭ ‬و‭ ‬سخت افزاری‭ ‬رایانه ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬شبیه سازی‭ ‬مغز‭ ‬انسان،‭ ‬به‭ ‬ماشین‭ ‬توان‭ ‬یادگیری‭ ‬زبان ها،‭ ‬انجام‭ ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬نیروی‭ ‬تصمیم گیری‭ ‬انسان‭ ‬را‭ ‬می‮ ‬دهد‮.‬
‭ ‬هرچند‭ ‬نباید‭ ‬فراموش‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬هوش‭ ‬انسان‭ ‬بسیار‭ ‬پیچیده تر‭ ‬و‭ ‬گسترده تر‭ ‬از‭ ‬سیستم های‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی‭ ‬است‮.‬‭ ‬نکته‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬سیستم‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی‭ ‬پارسه‭ ‬هم‭ ‬قابلیت‭ ‬یادگیری‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬هرچه‭ ‬بیشتر‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬صحبت‭ ‬کنیم‭ ‬توان‭ ‬یادگیری‮ ‬اش‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬می‮ ‬کند‮.‬‭ ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬زبان‭ ‬فارسی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬آوایی‭ ‬و‭ ‬ریخت شناسی‭ ‬بسیار‭ ‬پیچیده‭ ‬است،‭ ‬بنابراین‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬چنین‭ ‬سیستم‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬بسیار‭ ‬بالایی‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬مسئله‭ ‬نیز‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬شبکه‭ ‬تلویزیونی‭ ‬CNN‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بنیان گذار‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی‭ ‬نوین‭ ‬یاد‭ ‬کند‮.‬
وی‭ ‬با‭ ‬یادآوری‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬که‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬چنین‭ ‬فناوری‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬سطح‭ ‬بالاست‭ ‬که‭ ‬شاید‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬دانشجویان‭ ‬یا‭ ‬استادان‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬آن‭ ‬شک‭ ‬کنند،‭ ‬می‮ ‬گوید:‬‭ ‬ما‭ ‬فیلم‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬اسناد‭ ‬داوری‮ ‬های‭ ‬بین المللی‭ ‬این‭ ‬پتنت‭ ‬را‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬فیلم‭ ‬بازدید‭ ‬آقای‭ ‬هاشمی‭ ‬رفسنجانی‭ ‬از‭ ‬روبات‭ ‬سخنگوی‭ ‬پارسه‭ ‬و‭ ‬صحبت‭ ‬ایشان‭ ‬با‭ ‬روبات‭ ‬نیز‭ ‬موجود‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬دیگر‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬سیستم‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کامل‭ ‬رونمایی‭ ‬شود،‭ ‬تردیدهای‭ ‬احتمالی‭ ‬نیز‭ ‬برطرف خواهد‭ ‬شد‮.‬
مهندس‭ ‬مولوی‭ ‬می‮ ‬گوید:‬‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬یک‭ ‬نهاد‭ ‬نظامی‭ ‬هم اکنون‭ ‬روی‭ ‬یک‭ ‬بازی‭ ‬رایانه ای‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی‭ ‬کار‭ ‬می‮ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬امیدواریم‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬وارد‭ ‬بازار‭ ‬شود‮.

  
نویسنده : ali gooliof ; ساعت ۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱۱
تگ ها :