نقش محورى فلسفه اسلامى علم - گفت‏وگو با هادى صادقى

نقش محورى فلسفه اسلامى علم - گفت‏وگو با هادى صادقى

سیاست روز، 9/4/82
در پى پاسخ مقام معظم رهبرى به نامه جمعى از دانش‏آموختگان حوزه و دانشگاه مبنى بر ضرورت تحقق جنبش نرم‏افزارى در جامعه، این موضوع در محافل علمى حوزه و دانشگاه مورد توجه قرار گرفت . این گفت‏وگو نیز به جنبش نرم‏افزارى و مباحث پیرامونى آن اختصاص دارد . در اینجا تنها گوشه‏اى از مباحث طرح شده توسط آقاى صادقى بازگو، مى‏شود و خوانندگان را به مطالعه اصل مقاله دعوت مى‏کنیم:
جنبش نرم‏افزارى یک حرکت علمى است که با حرکت علمى جارى، عادى و سارى در جامعه امروز متفاوت است . این تفاوت بنیادین است . ویژگى دیگر این جنبش آن است که جهت‏گیرى خاصى بر آن حاکم بوده و براى ساخت و ایجاد یک تمدن نوین دینى، طراحى شده است .
زبان دین، عالمان و اندیشمندان دینى هستند . آنان مى‏توانند جهات دینى را در حوزه مسائل علوم وارد کنند . آنان مى‏باید تعیین کنند که جهت‏گیرى اساسى برنامه‏هاى کلان اداره جامعه چه سمت و سویى داشته باشد، توسعه بر چه اساسى صورت پذیرد و ... ; چراکه جهان‏بینى و ارزش‏ها در تعریف مدل‏ها و جهت دادن به آنها تاثیرگذار است . در مرحله بعد، باید مفاهیم را بر اساس مفاهیم دینى تولید کرد . رشد و توسعه علمى و پیشرفت جامعه و اصولا حرکت جامعه، مى‏باید بر مبناى شاخصه‏هایى باشد که مورد تایید فرهنگ دینى‏اند . این یک بعد قضیه است که به سیاست‏گذاران، برنامه‏ریزان و هدایت‏گران جامعه مربوط مى‏شود . بخش دیگرى از مسئله به نخبگان و اندیشمندان باز مى‏گردد . آنها مى‏توانند متصدى تولید دانش در جهت دینى باشند . مسلم است که اگر پارادایم ذهنى یک دانشمند، همان پارادایم‏هاى موجود باشد، هیچ‏گاه نخواهد توانست در راستاى ارزش‏هاى دینى به تولید علم بپردازد . یکى از ضرورت‏هاى جنبش نرم‏افزارى، تغییر پارادایم‏هاى حاکم است .
در جنبش نرم‏افزارى، تولید مفاهیم علمى در قالب فرضیه‏ها و نظریه‏هاى مختلف از اهمیت‏بسیارى برخوردار است . باید گفت نظام تولید مفاهیم، در ذهن اندیشمند، بریده از نوع نگرش به هستى و جهان‏بینى نیست . به قول کوآین، نظام فکرى، یک کره معرفت را مى‏سازد که در هسته آن، بنیادى‏ترین اندیشه‏ها قرار دارند . اگر ما بخواهیم مفاهیم علمى جدیدى را تولید کنیم، مى‏باید متناسب با یک جهت‏گیرى دیگر پیش رویم و زیرساخت‏هاى علم را از نو بررسى کرده و جهت‏گیرى ذهنى‏مان را اصلاح کنیم تا بتوانیم مفاهیم متناسب با آن را تولید نماییم . در غیر این صورت، مفاهیم تماما مادى و ابزارانگارانه خواهند بود .

  
نویسنده : ali gooliof ; ساعت ۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۳/۱٩
تگ ها :