آشنائی با پروتکل IP ( بخش اول )

سوال یک : پروتکل IP توسط چه افرادی ابداع  گردید ؟

 1. Vinton Cerf و Bob Metcalfe
 2. Vinton Cerf و  Robert Kahn
 3. Bob Metcalfe و Ivan Sutherland
 4. Bob Metcalfe و David Clark  

مشاهده پاسخ :


سوال دوم :یک آدرس IP در نسخه شماره چهار ، چند بایت است ؟

 1. چهار بایت ( سی و دو بیت )
 2. دوازده بایت ( نود و شش بیت )
 3. پانزده بایت ( یکصد و بیست بیت )
 4. شانزده بایت ( یکصد و بیست و هشت بیت )

مشاهده پاسخ :


سوال سوم : اندازه نسل جدید آدرس های IPv6 )  IP ) چقدر است ؟

 1. چهار بایت ( سی و دو بیت )
 2. دوازده بایت ( نود و شش بیت )
 3. پانزده بایت ( یکصد و بیست بیت )
 4. شانزده بایت ( یکصد و بیست و هشت بیت )

مشاهده پاسخ :


سوال چهارم : پروتکل IP متعلق به کدام لایه مدل مرجع OSI است؟

 1.  session
 2. transport
 3. network
 4. data link

مشاهده پاسخ :


سوال پنجم : کدامیک از پروتکل های سطح بالای زیر بر روی IP اجراء می شوند ؟

 1. FTP
 2. HTTP
 3. SMTP
 4. همه موارد

مشاهده پاسخ :


سوال ششم : آدرس Loopback در IPv4 چیست ؟

 1. 0.0.0.0
 2. 10.0.0.1
 3. 127.0.0.1
 4. 255.255.255.255

مشاهده پاسخ :


سوال هفتم : آدرس Loopback در IPv6 چیست ؟

 1. 0::0
 2. 0::1
 3. 127::0
 4. 127::1

مشاهده پاسخ :


سوال هشتم : طول هدر IP می تواند با توجه به گزینه های استفاده شده ، متغیر باشد . حداقل اندازه هدر IP چه میزان است ؟

 1. بیست بایت
 2. شانزده بایت
 3. شصت بایت
 4. بیست و چهار بایت

مشاهده پاسخ :


سوال نهم: آدرس مبداء در دیتاگرام IPv4 در چه مکانی از هدر ذخیره می گردد ؟

 1. بایت های 5 تا 8
 2. بایت های 9 تا 13
 3. بایت های 13 تا 16
 4. بایت های 17 تا 20

مشاهده پاسخ :


سوال دهم :  آدرس مقصد در دیتاگرام IPv4 در چه مکانی از هدر ذخیره می گردد ؟

 1. بایت های 5 تا 8
 2. بایت های 9 تا 13
 3. بایت های 13 تا 16
 4. بایت های 17 تا 20

مشاهده پاسخ :

  
نویسنده : ali gooliof ; ساعت ٧:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢
تگ ها :