آشنائی با پروتکل IP ( بخش سوم )

سوال یک : بزرگترین و کوچکترین مقادیر ممکن برای یک octet چقدر است ؟

 1. صفر تا 255
 2. صفر تا 256
 3. صفر تا 512
 4. صفر تا 999

مشاهده پاسخ :


سوال دوم : کدامیک از محدوده آدرس های IP زیر بخشی از یک شبکه کلاس A می باشد ؟

 1. 0.0.0.0 - 126.255.255.255

 2. 1.0.0.0 - 127.255.255.255 

 3. 1.0.0.0 - 126.255.255.255

 4. 0.0.0.0 - 127.255.255.255

مشاهده پاسخ :


سوال سوم: کدامیک از محدوده آدرس های IP زیر بخشی از یک شبکه کلاس B می باشد ؟

 1. 128.0.0.0 - 159.255.255.255

 2. 128.0.0.0 - 175.255.255.255

 3. 128.0.0.0 - 191.255.255.255

 4. 128.0.0.0 - 207.255.255.255

مشاهده پاسخ :


سوال چهارم: کدامیک از محدوده آدرس های IP زیر بخشی از یک شبکه کلاس C می باشد ؟

 1. 192.0.0.0 - 223.255.255.255  

 2. 192.0.0.0 - 219.255.255.255

 3. 192.0.0.0 - 215.255.255.255

 4. 192.0.0.0 - 211.255.255.255

مشاهده پاسخ :


سوال پنجم :محدوده شبکه کلاس D برای چه عملیاتی برروی اینترنت رزو شده است ؟

 1.  Broadcast
 2. Multicast
 3. Anycast
 4. هیچکدام

مشاهده پاسخ :


سوال ششم: در IPv6 ویژگی anycast امکان انجام چه عملیاتی را فراهم می نماید ؟

 1. ارسال بسته های اطلاعاتی برای تمامی گره ها در یک گروه

 2. ارسال بسته های اطلاعاتی برای هر عضوء گروهی از گره ها

 3. گوش دادن به هر بسته اطلاعاتی ارسال شده در شبکه توسط دریافت کنندگان

 4. دریافت کنندگان از آن به منظور معرفی حضور خود در شبکه برای فرستندگان استفاده می نمایند .

مشاهده پاسخ :


سوال هفتم : کدامیک از محدوده آدرس های زیر برای استفاده بر روی شبکه های خصوصی رزو شده اند ؟

 1. 10.0.0.0 - 10.255.255.255
 2. 172.16.0.0 - 172.31.255.255
 3. 192.168.0.0 - 192.168.255.255
 4. تمامی موارد 

مشاهده پاسخ :


سوال هشتم :کدامیک از تکنولوژی های زیر مسئولیت مدیریت تبدیل آدرس های IP و اسامی هاست ( host ) را برعهده دارد :

 1. Wins

 2. DNS

 3. NIS

 4. همه موارد

مشاهده پاسخ :


سوال نهم: در DNS ، درخواست    آدرس IP مربوط به نام یک  هاست ( host ) ،  توسط کدامیک از عناصر زیر صادر می شود ؟

 1. Servers

 2. Translators

 3. Resolvers

 4. هیچکدام

مشاهده پاسخ :


سوال دهم :network mask پیش فرض برای آدرس های IP کلاس C کدامیک از موارد زیر است ؟

 1. 255.0.0.0

 2. 255.255.0.0

 3. 255.255.255.0

 4. 255.255.255.255

مشاهده پاسخ :

  
نویسنده : ali gooliof ; ساعت ٧:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢
تگ ها :