آشنائی با پروتکل HTTP ( بخش دوم )

در بخش اول با  جایگاه پروتکل HTTP به منظور مبادله اطلاعات بین سرویس گیرندگان و سرویس دهندگان وب اشاره و در ادامه با نوع و ماهیت اطلاعات ارسالی سرویس گیرندگان وب به منظور دریافت خدمات از سرویس دهندگان ، آشنا شدیم .
در این بخش با نوع و ماهیت اطلاعات ارسالی سرویس دهندگان وب به منظور پاسخ به درخواست سرویس گیرندگان آشنا خواهیم شد. 

مرورگر وب ، صدای خود را با استفاده از پروتکل HTTP به گوش سرویس دهنده وب می رساند و از وی درخواست یک صفحه وب را می نماید.
سرویس دهنده وب علاوه بر این که با این صدا آشنا است خود نیز برای پاسخ به مرورگر وب از مجموعه قوانین آن تبعیت می کند .

پروتکل HTTP  : یک معماری سرویس گیرنده و سرویس دهنده
سرویس گیرنده وب ، مقادیر خاصی را با اهداف کاملا" مشخص شده برای سرویس دهنده وب ارسال می نماید ( حصول اطمینان از وجود یک زبان مشترک برای گفتگو بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده وب ) .  سرویس دهنده پس از بررسی اطلاعات ارسالی ، آنان را تفسیر و متناسب با آن اطلاعاتی را برای سرویس گیرنده ارسال می نماید . در معماری فوق یک نرم افزار در سمت سرویس گیرنده و به عنوان یک سرویس گیرنده وب ( نظیر IE و یا  Mozilla Firefox   ) ایفای وظیفه می نماید و در سمت سرویس دهنده یک نرم افزار به عنوان سرویس دهنده وب ( نظیر : IIS و یا   Apache  ) وظایف تعریف شده خود را انجام می دهد.
سناریوی فوق مدل و یا معماری سرویس گیرنده - سرویس دهنده را در ذهن تداعی می نماید ( معماری مبتنی بر درخواست و پاسخ ) .

پاسخ سرویس دهنده 
شکل زیر یک بسته اطلاعاتی HTTP از مبداء یک سرویس دهنده به مقصد یک سرویس گیرنده  را نشان می دهد ( پاسخ سرویس دهنده ). 

 توضیحات  :
جدول زیر برخی اطلاعات ارسالی توسط سرویس دهنده را نشان می دهد .

عملکرد

نوع اطلاعات

به سرویس گیرنده اعلام می گردد که :

  • سرویس دهنده وب از پروتکل  HTTP نسخه  1 .1  استفاده می نماید.

  • فایل درخواستی وی توسط سرویس دهنده پیدا شده است .

200 ، یک کد وضعیت است که وضعیت پاسخ به درخواست را مشخص می نماید .

HTTP/1.1 200 OK  

مستند و یا فایل درخواستی سرویس گیرنده  توسط یک پراکسی cache نخواهد شد و هدف آن صرفا" برای کاربر متقاضی فایل است .

Cache-Control:
 private

فرمت ارسال فایل و یا مستند درخواستی به سرویس گیرنده وب اعلام می شود . در این مورد خاص ، اطلاعات با فرمت  text/html ارسال می گردند .
سرویس گیرنده وب دارای دانش لازم به منظور بررسی و نمایش اطلاعات با فرمت اشاره شده می باشد .

Content-type:
 text/html

نوع سرویس دهنده و یا نرم افزار سرویس دهنده ( سرویس دهنده وب ) مشخص می گردد .
در این مورد خاص ،  سرویس دهنده وب Google نمایش داده شده است .

Server:
 GWS/2.1

پروتکل HTTP نسخه شماره 1 .1  از ارسال اطلاعات به صورت chuncked حمایت می نماید. در روش فوق ، بدنه یک پیام به منظور ارسال مجموعه ای از ماژول ها اصلاح می گردد . مسولیت مشخص کردن اندازه هر ماژول ارسالی بر عهده یکی از فیلدهای موجود در این ساختار گذاشته می شود .
در صورت ارسال معمولی اطلاعات  توسط پروتکل HTTP ، از یک فیلد با نام "Content-Length" به منظور مشخص نمودن حجم داده ارسالی،استفاده می گردد .

Transfer-Encoding: chunked
 

زمان و تاریخ سرویس دهنده وب مشخص می گردد.

Date:
 Sat 30 Jul 2005 14:14:50 GMT
 

تگ های HTML ارسالی توسط سرویس دهنده وب به مقصد سرویس گیرنده وب می باشند که توسط سرویس گیرندگان وب ( نظیر IE  ) تفسیر و نمایش داده می شوند .
با استفاده از گزینه view موجود در برنامه های مرورگر ، می توان تگ های HTML یک صفحه وب را مشاهده نمود . 

  
نویسنده : ali gooliof ; ساعت ٧:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢
تگ ها :