زن ذلیل

تقدیم به همه آقا پسر های عزیز برای اینکه بی خودی برای دخترا قیافه نگیرن آخر و عاقبت همشون یه چیزه :"زن ذلیلی"

 

الهی به مردان در خانه ات

به آن زن ذلیلان فرزانه ات

به آنان که در بچه داری تکند

یلان عوض کردن پوشکند

به آنان که با ذوق و شوق تمام

به مادر زن خود بگویند:مامان

به آنان که دامن رفو می کنند

ز بعد رفویش اتو می کنند

به آن قرمه سبزی پزان قدر

به آن مادران به ظاهر پدر

الهی به آه دل زن ذلیل

به آن اشک چشمان ممد سبیل

که مارا بر این عهد کن استوار

 از این زن ذلیلی مکن برکنار

/ 0 نظر / 12 بازدید