بانگ جانبخش اذان به صدای دلنشین موذنهای مشهور


 

  
 

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان 1 مرحوم استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی 1 325 0:04:25 2 مرحوم استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی 2 1,083 0:04:35 3 مرحوم استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی 3 1,243 0:05:16 4 استاد سلیم مؤذن زاده اردبیلی 995 0:05:38 5 مرحوم استاد آقاتی 1,103 0:04:40 6 استاد حسین صبحدل 1,068 0:06:03 7 اذان مدینه 845 0:03:34 8 حرم امام رضا (ع) 1,228 0:05:12 9 اذان حزین 1,442 0:06:07 10 اذان انتظار - کاظم زاده 1,281 0:05:26 11 حسن رضائیان 677 0:05:07 12 استاد شیخ محمد طوخی 818 0:04:38 13 محمد صدیق منشاوی 919 0:03:53 14 عبدالباسط عبدالصمد 808 0:03:25 15 ابوالعینین شعیشع 895 0:03:47 16 شیخ محمود خلیل ألحُصَری 709 0:02:59 17 راغب مصطفی غلوش 1,387 0:05:53 18 محمد حسین ابوریه 1,289 0:05:28 19 حسین علی شریف 1,010 0:04:16 20 سعید حافظ 630 0:02:39 21 طه ألفَشنی 895 0:03:47 22 عبدالرحمن 818 0:03:27 23 علی البناء 664 0:02:48 24 نقشبندی 639 0:02:41

برای دانلود کردن اذان ها، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

/ 0 نظر / 3 بازدید