آغاز انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی 1387

لنک اصلی :   http://www3.sanjesh.org/E_regis/erkk87/distr.php 

  ورود به سیستم انتخاب رشته اینترنتی آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1387 داوطلب گرامی توجه به نکات ذیل الزامی است :

شماره پرونده را به دقت در قسمت خواسته شده وارد نمایید .

 

در صورتی که در مراحل انتخاب رشته نتوانستید به سیستم انتخاب رشته وارد شوید یک بار دیگر پنجره ها را بسته و از ابتدا وارد شوید. توجه داشته باشید که شماره پرونده شماره ای 6 رقمی می باشد و آن را به دقت در قسمت خواسته شده وارد نمایید .     

     

اگر در صفحه ای که اطلاعات کارت اعتباری شما دریافت می شود با پیام «کارتی با چنین مشخصاتی موجود نمیباشد» مواجه شدید ابتدا به دقت اطلاعات کارت اعتباری خود را با اطلاعاتی که وارد نموده اید تطبیق دهید در صورتی که از ورود اطلاعات کارت اعتباری خود مطمئن هستید ممکن است شماره پرونده خود را در ابتدای ورود به سیستم اشتباه وارد نموده باشید و لازم است تمام پنجره ها را بسته و مراحل انتخاب رشته را از ابتدا آغاز نمایید.

      انتخاب رشته شما فقط زمانی پایان یافته است که از سیستم رسید 14 کاراکتری دریافت نمایید.توجه داشته باشید حفظ رسید 14کاراکتری جهت آگاهی از نتایج و خدمات دیگر سازمان ضروری می باشد.    

شماره پرونده و یا شماره درج شده بر روی کارت اعتباری که با آن ثبت نام نموده اید (6 رقمی):

   

   

لنک اصلی :   http://www3.sanjesh.org/E_regis/erkk87/distr.php 

/ 0 نظر / 3 بازدید