نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند

جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

این هم یک شعر تقدیم به شما جوانان ، بلکه مثل من نشوید

/ 0 نظر / 3 بازدید