سوالات نهایی تئوری درس تکه دوزی با چرخ و درس سری دوزی سرویس خواب

 

سوالات نهایی تئوری درس تکه دوزی با چرخ - تعداد 40 سوال

 

سوالات نهایی تئوری درس سری دوزی سرویس خواب - تعداد 40 سوال

 

/ 0 نظر / 59 بازدید