عکس یک پرنده عجیب ما قبل تاریخ

این پرنده عجیب رو برای خلاصی از دست دخترسه سالم کشیدم که اجازه بده به کارهای عقب افتادم برسم.

اگر تونستین اسمی چیزی برای این پرنده عجیب ماقبل تاریخ پیدا کنین به من هم بگین.

 

یک پرنده عجیب ماقبل تاریخ

فقط زیاد نخندین.

این مسائل برای متاهلها خیلی پیش میاد متاهلها بنده رو درک می کنن.

/ 0 نظر / 79 بازدید